Whatsapp Numaramız
0 533 476 30 57
Telefon
Email Adresimiz
info@isikyapi.com
Instagram
Twitter
Facebook
Youtube
Linkedın

Cam Tuğla belli ölçülere sahip ve düşey uygulamalar için üretilmiş standart bir malzemedir.

1. Cam Tuğla Duvar İçin Gerekli İnşaat Boşluğunun Saptanması

[cam tuğla sayısı x cam tuğla boyutu] + [derz sayısı x fuga genişliği] + [beton çerçeve genişliği x2] +[(metal U profil + kayma ve genleşme derzleri ) x 2]
 

Cam Tuğla Boyutu

190 x 190 x 80 mm

Fuga Genişliği

En az  10 mm

Beton Çerçeve

Genişlik en az 50 mm, En fazla 100 mm

Metal U Profil

Et Kalınlığı 3 - 5 mm

Kumlanmamış Bitümlü Karton

Kalınlık 1,5 - 2 mm

Genleşme Köpüğü

Kalınlık 10 - 20 mm

 

 

2. Uygulamada Kullanılan El Aletleri

 

1. Duvarcı malası

6. Paslanmaz vida (çapı 8 mm)

2. Su terazisi 

7. Darbeli matkap

3. Duvarcı ipi ve çekül 

8. Lastik çekiç (tuğlaları yerleştirmek için)

4. Sünger 

9. Lastik spatula

5. Dübel (çapı 10 mm) 

10. Çekül

 

3. Uygulama İçin Gerekli Malzemeler

 • Cam Tuğla  (190 x 190 x 80 mm)
   
 • Metal Çerçeve Çelik veya paslanmaya karşı önlem alınmış metal U profiller, 50/90/50/3 mm, veya 50/90/50/5 mm
   
 • Portland çimento Cam tuğla duvarın örülmesinde kullanılacaktır.
   
 • Beyaz Portland çimento veya hazır fuga dolgu malzemesi  Fugaların doldurulmasında kullanılacaktır.
   
 • Tabii kum  Duvar yapım harcına ort. 3 mm'lik, fuga dolum harcına ort. 1 mm'lik ince kum kullanılmalıdır.
   
 • q 6 mm'lik galvanizli donatı demiri   eni veya yüksekliği 1,5 m'den az  olan cam tuğla duvarlar demirsiz örülebilmekle beraber, donatı demiri kullanılması prensipte tercih edilmelidir. 
   
 • Fuga ayırıcı (spacer)  cam tuğla duvar fuga aralıklarının eşit genişlikte olmasını sağlar.
   
 • Genleşme köpüğü   cam tuğla duvarın genleşebilmesi için 10 -20 mm kalınlığında PVC veya polietilen köpük levha -yatay kayma ve genleşme derzlerinde yüksek dansiteli sert; düşeyde düşük dansiteli daha yumuşak - tavsiye edilmektedir.
   
 • Kumlanmamış bitümlü karton   metal çerçevenin taban profilinin taban ve yanal iç yüzeyleri ileçerçevenin yan ve üst profillerinin iç yüzeylerine yerleştirilecektir.
   
 • Elastik macun  düşey ve yatay, kayma ve genleşme derzleri için fuga dolgu malzemesi
   
 • Beton katkı maddeleri  harcın yumuşaklığını sağlamak için, soğuk iklim bölgelerinde prizi hızlandırıcı maddeler katılabilir.  Kullanılan beton katkı maddeleri çimentonun ağırlığının %20' sini aşmamalıdır.  Harcın içine "dondan koruyucu malzeme "ilave edilmemelidir.
   
 • Renksiz koruyucu malzeme  dış hava şartlarına maruz kalacak fugalara çekilecektir.

 

4. Cam Tuğla Duvar Yapım Tekniği

 • Geleneksel uygulamalarda cam tuğla derzlerinde çimento + kum harcı kullanılır.
   
 • Cam tuğla duvar yatay yüklerin karşılanması amacıyla, yeterli dayanıma sahip karşılıklı en az iki mesnede düşeyve yatay, kayma ve genleşme derzleri yardımıyla bitiştirilerek tutturulmalıdır.

Sadece tek taraftan tutturulan bağımsız duvarların yatay yüklere dayanımı mutlaka bir inşaat mühendisi tarafındankontrol edilmelidirKayma ve genleşme derzleri sıcaklık değişimleri, yükler v.s. durumlarda duvarın serbestçe hareketetmesini sağladığından yapıda kullanılacak elemanlar derzlerin işlevlerini asla engellememelidirKayma ve genleşme derzlerine nemin ulaşmasını engellemek için beton çerçeve ile cam birleşimleri en az 10 mm genişlikteki elastik dolgumalzemeyle sızdırmaz hale getirilmelidir. Cam tuğla duvarın yanları ile üstündeki genleşme derzlerine 10-20 mm kalınlığında sert genleşme köpüğü (Ö. PVC veya poliüretan levha) , kayma derzlerine ise kumlanmamış bitümlü karton yerleştirilmelidir. Yatay genleşme derzlerinde yüksek dansiteli sert, düşeyde ise düşük dantiseli daha yumuşak genleşme köpüğü ile duvarın oturacağı tabanda yeterli taşıma gücüne sahip iki kat kumlanmamış bitümlü kartonla oluşturulmuş kayma derzi tavsiye edilmektedir.

 

 • Yüksekliği veya uzunluğu 6.00 m'yi veya alanı 15 m2 'yi aşan cam tuğla duvarlar taşıyıcı eleman ve/veya genleşme  ve kayma derzleri ile sınırlandırılmalıdır. Duvar bütününün öngörülen tasarım yüklerine karşı dayanıklılığı ayrıca irdelenmelidir.

  Cam tuğla duvar yapımında donatı demirlerinin adet ve dağılımında statik hesaplamalar belirleyicidir. Kenar ölçüleri1.5 m'den küçük olan cam tuğla duvarlar donatısız yapılabilir, ancak bunlar 0,8 kN/m2 rüzgar yüküne kadardayanıklıdır. Donatı demirleri cam tuğlalarla temas etmemeli, paslanmayı önlemek için tercihen galvanizli demir veya çelik kullanılmalıdır. Bunların temin edilemediği durumlarda donatı demirleri kullanılmadan önce çimento şerbetine -çimentolu su- daldırılmalıdır.

Derzler

Cam Tuğla
Derinliği
(mm)

Duvar Ölçüsü

Rüzgar Yükü
(KN/m2)

Kısa Kenar
(m)

Uzun Kenar
(m)

Sürekli

80

<1,5

< 1,5

0,8

   

 

 • Cam tuğla duvar yapımı için şantiyede harç hazırlanabileceği gibi, istenen niteliklere uygun hazır harç da kullanılabilir. Derz harcı ile fuga harcının yapışmasını tam sağlamak için fuga harcı duvarın örülmesinden hemen sonra uygulanmalıdır. Cam tuğla duvarın dışa bakan yüzündeki fuga harcı prizini aldıktan sonra üzerine koruyucu ve su emmeyen bir malzeme sürülmelidir.
   
 • Cam tuğlalara asla sert aletlerle vurmamalı, sadece lastik çekiçle hafifçe vurularak hizaya ve şakule getirilmelidir.
   
 • Cam tuğla duvarlar yüksek basınç dayanımına rağmen kendi yükleri dışında yük almamalıdır. Birkaç katı birden giydiren uygulamalarda yatay yükleri yapıya aktaran bağlantı elemanlarına ihtiyaç vardır.
   
 • Cam tuğla duvarlar yeterli taşıma gücüne sahip, eğilme ve bükülmeye direnci yüksek taban üzerine oturtulmalıdır. Kiriş, hatıl ve benzeri yapı elemanları üzerine oturtulan, uzun kenarı 1.5 m'den fazla cam tuğla duvarlar için mutlaka donatı demirli (2 x q 6 mm) beton alt çerçeve oluşturulmalıdır. Cam tuğla duvarın daha da sağlam olabilmesi için çelik veya paslanmaya karşı önlem alınmış galvanizli metal U-profilli beton çerçeve tercih edilmelidir.
   
 • Duvarların rüzgar yüklerine dayanımı DIN 1055 bölüm 4; diğer yatay yüklere dayanımı ise, DIN 1055 bölüm 3'e göre belirlenmeli; 25 m'den yüksek uygulamalarda blokların taşıma güçleri ayrıca dikkatle yeniden gözden geçirilmeli veya test edilmelidir.

 

5. Standart  Bir  Cam Tuğla Duvar  Uygulaması

 

 • Metal U- profille  uygulama :
 • Metal U-profiller projede saptanan ölçülerde kesilerek dört köşesinden  metal köşebentlerle  kaynaklanır, vidalanır veya perçinlenir. Profil tabanlarında max. 50 cm ara ile delikler açılır.
   
 • Metal çerçeve yatay ve düşey konumu kontrol edilerek inşaat boşluğuna yerleştirilir ve sabitlenir.
   
 • Deliklerden darbeli matkap sokularak  vidaların boyuna uygun derinlikte,  10 mm'lik delikler açılır,buralara   10 mm'lik dübeller yerleştirilerek, çerçeve   8 mm'lik paslanmaz vidalarla sabit yapı elemanlarına tutturulur.
   
 • Metal çerçeve üzerinde  tuğla ve fuga mesafeleri (190 mm tuğla + en az 10 mm fuga genişliği)  yukardan aşağıya doğru  işaretlenerek, duvar örülürken çekilecek yatay  ipin yerleri belirlenmiş olur.
   
 • Metal çerçevenin taban profilinin taban ve yanal  iç yüzeyleri U biçiminde, 2 kat  kumlanmamış bitümlü karton kayma bandıyla kaplanır.
   
 • Metal çerçevenin yan ve üst profillerinin  iç yüzeyine 10mm  kalınlığında PVC veya polietilen genleşme  köpüğü yerleştirildikten sonra taban ve yanal iç yüzeyleri kumlanmamış bitümlü karton kayma bandı  ile kaplanır.
   
 • Metal çerçevenin  taban profili  içine  harç dökülür  ve   6'lık  iki  adet  donatı  demiri  çerçevenin  içine  girecek  kadar uzatılır ve üzerine tekrar harç dökülerek düzlenir. Fuga  ayırıcılar (spacer) yerleştirildikten  sonra  cam tuğlaların  ilk sırası  dizilir. Düşey ve yatay derzlere  en  az 10 mm, beton çerçeveye  en az 50 mm, en çok 100 mm  genişliği sağlayacak şekilde  harç koyulur.
   
 • İlk cam tuğla sırasının dizilmesinden sonra, lastik çekiçle tuğlaların üst kenarlarına hafifçe vurularak ip ile hizalanmaları sağlanır.Tuğlaların ortasındaki ek yerlerine vurmamaya dikkat etmelidir.
   
 • Düşey derzler arasına düşey donatı demirleri yerleştirilerek duvar örülmesine devam edilir.
   
 • Yatay donatı demirleri, özel uygulamaların dışında, her üç cam tuğla sırasında ikişer ve demirler arasındaki mesafe  50 mm'yi aşmayacak şekilde; düşey donatı  demirleri  ise, her düşey derze birer tane  olmak üzere döşenmelidir. Yapı dış yüzündeki uygulamalarda demirler dışardan  20mm, yapı içindeki uygulamalarda 15mm mesafede olmalı, harcın demiri tamamen örtmesine ve demirlerin hiçbir şekilde cam tuğlalara temas etmeyecek şekilde,  tuğladan 5 mm mesafede olmasına dikkat edilmelidir.
   
 • Metal  U-profil  içine dökülecek  harç, bir ölçü Portland  çimento, üç ölçü kum (4 mm çapında elenmiş ve  yıkanmış),karışımı işlemeye yetecek kadar su ile hazırlanır. Suyun miktarı harcı nemli toprak  kıvamında  ıslatacak şekilde ayarlanmalıdır. Harç avuç içine alınıp sıkıştırıldığında dağılırsa  fazla  kuru, şeklini kaybederse fazla ıslak demektir. Harcın yumuşaklığını sağlamak için  kullanılan  sönmüş kireç veya  tras  ile, soğuk  ve ağır hava şartlarında  prizi hızlandırıcı beton katkı maddeleri çimentonun ağırlığının %20'sini aşmamalıdır. Harcın içine "dondan koruyucu malzeme" ilave edilmemelidir. Aşırı soğuk (+50C'dan düşük) ve aşırı sıcakta duvar yapımından kaçınılmalıdır.
   
 • Duvar örülürken cam tuğlaların  arasındaki  10 mm  mesafenin  düzgünlüğü için  fuga ayırıcılar  kullanılabilir. Fuga  dolgu harcı, bir ölçü beyaz Portland çimento, üç ölçü kum (1 mm çapında elenmiş ve yıkanmış),su ile hazırlanarak duvar yapımının bitmesinden 24 saat sonra uygulamasına başlanır.
   
 • Duvar örülürken  fuga derinliğinin en az 10 mm olmasına dikkat edilmelidir.  Fuga ayırıcıların kulakçıkları fuga dolgusu yapılmadan önce koparılmalıdır. Fugalarda beyaz çimento harcı kullanılacaksa, özel katkı maddeleri yardımıyla hızlı kuruması önlenmelidir. Fugalarda hazır mastik  dolgu malzemeleri de kullanılabilir.
   
 • Fuga dolgu harcı, fuga demiri veya lastik spatula yardımıyla uygulanır. Fuga dolgusunun yapılmasından sonra tuğlalar nemli bir süngerle silinip kuru bezle parlatılır. Fuga dolguları tamamen  kuruduktan  sonra, fuga  yüzeyleri hava şartlarına karşı koruma sağlayan silikon veya benzeri yalıtıcılarla korunur.


Metal U- profilsiz  uygulama :

Özel detaylarla cam tuğla duvarlar içinde kapılar, havalandırma pencereleri ile posta kutusu ve kapı zili boşlukları bırakılabilir. 

 

 

 

Bize Ulaşın...